Tata Ka Ve

Mama yeeeeeh, yoooo, Mama yooooh
Mama yeeeeeh, Mama yoooooh
Mama yeeeeeh, ioooo Mama yooooh
Mama yeeeeeh, Mama yooooh

Muana yeeeeeh,Mama yooooh
Mama yeeeeeh, Mama yooooh
Mama yeeeeeh, ioooo Mama yooooh, muana
Mama yeeeeeh, Mama yooooh… Eeee muana

Mama na muana, itondi
Mama na muana, emeno
Ayooooh, yooooh
Mama na muana, emeno

Mama yeeeeeh, yooooh, Mama yooooh
Mama yeeeeeh, Mama yoooooh
Mama yeeeeeh, yooooh Mama yooooh, muana
Mama yeeeeeh, Mama yooooh
Mama yeeeeeh, Mama yooooh
Mama yeeeeeh, Mama yooooh
Mamaaaaaaa…